Ε΄Τάξη - Μένουμε Σπίτι

Ο καθένας από μας είναι μέρος του κόσμου!

Όλος ο κόσμος μένει σπίτι! 

Και μείς αυτό ζητάμε με τις ζωγραφιές μας: Μένουμε Σπίτι!