Βράβευση του Δημοτικού Σχολείου Αμφίκλειας - Star Lamias