Δωρεάν προληπτικοί εργαστηριακοί έλεγχοι για κορονοϊό COVID-19, στις 26-10-2021