Ε' Τάξη

Διαδικτυακή σύνδεση με μαθητές άλλων χωρών

Την Τρίτη 23/05/2023, οι μαθητές της Ε’ τάξης, στα πλαίσια του προγράμματος eTwinning “Le monde réel et le monde virtuel : Se déplacer en sécurité” (Ο πραγματικός και ο εικονικός κόσμος. Μετακινούμαι με ασφάλεια) είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν διαδικτυακά με μαθητές δημοτικού από τις άλλες τρεις χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, την Ιταλία, τη Ρουμανία και την Ισπανία. Κατά τη διάρκεια αυτής της βιντεοσυνομιλίας η γλώσσα επικοινωνίας ήταν τα γαλλικά.

Σελίδες