Ε' Τάξη

Ε΄ Τάξη - Επαναληπτικές εργασίες

26/03/2020

Καλημέρα παιδιά! Συνεχίζουμε με αισιοδοξία!

Αθηνά Θανασιά

 

Λίγες εργασίες για την Παρασκευή και αύριο οι εργασίες για το Σαββατοκύριακο. 

Αγγλικά Δ-Ε-ΣΤ

24/03/2020

Παιδάκια γεια σας, υγεία σε όλους!

Βάλια Μακρή, ΠΕ06


Διαβάστε σας παρακαλώ, πολύ καλά στο βιβλίο στη σελ.151-152 τον ενεστώτα απλό (Present Simple) και κάντε την παρακάτω άσκηση(τα ρήματα  στο σωστό τύπο).

1.He (play) …………….football everyday.

2.I always (wash)……………..my hands in the morning.

3.Mary never (go)………………..to bed early.

4.Do you often( clean) ……………………..up  your room?

Σελίδες