1950-1960

Κατηγορία: 

1η φωτογραφία: 1950

2η φωτογραφία: Ε΄τάξη του 1958

3η φωτογραφία 1995

4η & 5η & 7: 1950

6η φωτογραφία 1956