21 Μαρτίου, Παγκόσμια Ημέρα Δασών

       

 Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα Δασών(21 Μαρτίου) και στα πλαίσια του μαθήματος των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων και της επεξεργασίας της θεματικής ενότητας για τα φυτά και το δάσος την Τετάρτη 23/3, είχε προγραμματιστεί επίσκεψη της κ. Σέγκου Παναγιώτας, Γεωπόνου, στην Τετάρτη Τάξη της Σχολικής μας Μονάδας, η οποία και προσέφερε σε κάθε μαθητή  από ένα φυτό.  Είναι πολύ συγκινητικό μαθητές μας να επιστρέφουν μετά από πολλά χρόνια στο Σχολείο τους ως επιμορφωτές των μαθητών ...!!! Η επίσκεψηπραγματοποιήθηκε με την τήρηση όλων των προτεινόμενων υγειονομικών πρωτοκόλλων covid .