Αλφαβήτα

Ολοκληρώσαμε τα γράμματα και κάναμε επανάληψη, γράψαμε κι ένα ποιηματάκι  με την αλφαβήτα!!!