Α΄Μαθηματικά

  Παρασκευή, 20/03/2020

  Καλημέρα παιδιά!


  1. Κἀνω τις ασκήσεις (στο τετράδιο οι απαντήσεις)

  4 +..... = 7

  3 +......= 8

  9 -...... = 6

  8 - ......= 4

  6 + .....= 8

  7 + ....= 10

  8 - ......= 3

  10 - ....= 8

  7 + .....= 9

  5 + .....= 9

  10 - .....=5

  6 - ......= 3

 

  2. Λύνω τα προβλήματα:

  Ἐνα αεροπλανονάκι  κοστἰζει 10 ευρώ. Εγώ έχω μὀνο 7 ευρώ.

  Πόσα χρειάζομαι ακὀμη για να αγοράσω το αεροπλανάκι;

  Σκἐφτομαι... Για να βρω πόσα χρειάζομαι ακόμη θα κάνω μία ..................................

  Λογαριάζω (.............) (...............) == (..............)

  Απάντηση : Χρειάζομαι ακὀμη ................ ευρὠ.

 

  Ἐνα αυτοκινητάκι κοστἰζει 8 ευρώ. Εγώ έχω μόνο 6 ευρώ.

  Πόσα χρειἀζομαι ακόμη για να αγοράσω το αυτοκινητάκι;

  Σκέφτομαι ... Για να βρω πὀσα χρειἀζομαι ακόμη θα κάνω μία .....................................

  Λογαριάζω (.............) (................) == (................)

  Απάντηση: Χρειάζομαι ακόμη ................. ευρὠ.


  Να είστε καλά!

  Γεωργία Γκούμπλια