Απόκριες, στο Δημοτικό Σχολείο το Σχολικό έτος 1961-62

Κατηγορία: 

Σχολικό έτος 1961-62 ~ Εκπαιδευτικός, Τούλα Παπαναστασίου

Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Σωκρ. Αγγέλη για την ευγενική προσφορά του!


Η δεύτερη φωτογραφία είναι στην Πάνω Πλατεία