Α,Β,Γ,Δ,Ε,ΣΤ - Μουσική

30/03/2020

Καλημέρα!

Αμίτση Μαρία

Ακολουθεί βίντεο με λιγα λόγια για την ζωή και το έργο του συνθέτη Antonio Vivaldi, του οποίου το έργο Τέσσερις Εποχές, κληθηκατε να παρακολουθήσετε στην προηγούμενη ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΚΡΟΑΣΗ.

https://www.youtube.com/watch?v=u4yE0KtwNGU&feature=youtu.be