Διοιηκητικό Συμβούλιο 2019-2021

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

 

ΘΑΝΟΥ - ΤΣΑΠΡΟΥΝΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΚΑΛΙΤΣΟΥΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

 

 

ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΙΟΥ-ΚΑΛΙΤΣΟΥΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

 

 

ΚΟΧΥΛΑ- ΠΕΤΡΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 

ΤΑΜΙΑΣ

 

 

 

ΡΑΧΟΥΤΗ-ΦΟΡΤΑΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

 

ΕΙΔ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

SZANTILO-ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 

ΕΦΟΡΟΣ

 

 

 

ΦΑΡΔΕΛΑ-ΚΑΓΚΑΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ


ΤΣΑΠΡΟΥΝΗ-ΑΔΑΜΟΥ ΜΑΡΙΑ


ΤΣΙΡΙΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ


 

ΡΑΧΟΥΤΗ - ΓΚΕΝΕΡΑΛΗ ΣΟΦΙΑ

ΜΕΛΟΣ


ΜΕΛΟΣ


ΜΕΛΟΣ


 

ΑΝΑΠΛ. ΜΕΛΟΣ