Δωρεάν προληπτικοί εργαστηριακοί έλεγχοι για κορονοϊό COVID-19, στις 08.11.2021