Ε' Γαλλικά

 31/03/2020

Bonjour les enfants

Κωνσταντίνα Βλιώρα

 

Μαθαίνω παίζοντας ...πατήστε επάνω στις λέξεις:

Dialogue