Εγγραφές μαθητών/τριών για την Α΄τάξη - Σχολικό έτος 2024-2025

Οι αιτήσεις για την εγγραφή των μαθητών/τριών που φοιτούν για πρώτη φορά στην Α΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου, για το σχολικό έτος 2024-2025, θα πραγματοποιηθούν από 1 έως 20 Μαρτίου 2024. Κατά το σχολικό έτος 2024-2025 στην Α΄ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου θα φοιτήσουν οι μαθητές/τριες που γεννήθηκαν από 1-1-2018 έως και 31-12-2018.

 Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στην Α΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου είναι τα εξής:

1. Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας. Διευκρινίζεται ότι για την εγγραφή των μαθητών/τριών στα Δημοτικά Σχολεία της χώρας δεν απαιτείται η προσκόμιση του Πιστοποιητικού Γέννησης από τους γονείς. Οι αλλοδαποί/ές μαθητές/τριες εγγράφονται στην Α’ τάξη με ληξιαρχική πράξη γέννησης ή ομοειδές πιστοποιητικό επίσημα μεταφρασμένο.

 2. Βιβλιάριο Υγείας του/της μαθητή/τριας, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, από το οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα εμβόλια που προβλέπονται και είναι ενταγμένα στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών.

 3. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή. Το Α.Δ.Υ.Μ. θα δοθεί από το Σχολείο και μπορεί να κατατεθεί και τον Σεπτέμβριο.

 4. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο διαπιστώνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή (λογαριασμοί ΔΕΚΟ, μισθωτήρια κατοικιών από TAXISNET, εκκαθαριστικά εφορίας κ. λ. π.)

 5. Βεβαίωση Φοίτησης Νηπιαγωγείου και Πιστοποιητικό Φοίτησης Νηπιαγωγείου. Θα αναζητηθεί από το Σχολείο.

 6. Εγγραφή στο Ολοήμερο Πρόγραμμα. Οι μαθητές/τριες της Α ́ τάξης, μπορούν να εγγράφονται στο προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα κατόπιν σχετικής αίτησης-δήλωσης των γονέων/κηδεμόνων τους συμπληρώνοντας το σχετικό έντυπο που θα ζητήσουν από το Σχολείο.

 Οι εγγραφές θα γίνονται από την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 έως και την Τετάρτη 20 Μαρτίου 2024

Δευτέρα: 8.15-11.30 π.μ

Τετάρτη: 8.15-11.30 π.μ.

Πέμπτη: 9.00π.μ.-13.15 μ.μ.

Τηλ.2234022295