Εικαστικά στο μάθημα της Γλώσσας

Σήμερα στη Γλώσσα, ταξιδέψαμε με τα καράβια του θείου Παύλου! Έτοιμοι για το καλοκαίρι!