Εορταστικές εκδηλώσεις 25ης Μαρτίου

 

Α.Πέμπτη 24 Μαρτίου 
Οι εκδηλώσεις για την επέτειο της εθνικής εορτής της 25ης Μαρτίου, στη Σχολική μας Μονάδα, θα πραγματοποιηθούν ανά τάξη από 8:15~10:00. Οι μαθητές/τριες που παρακολουθούν το Ολοήμερο Πρόγραμμα, συμμετέχουν στις εκδηλώσεις του σχολείου και αποχωρούν με τους άλλους/ες μαθητές/τριες στις 10:00.
Ώρα υποδοχής μαθητών: 8:00-8:15. 
Ώρα αναχώρησης όλων των μαθητών: 10:00.
 Β.Παρασκευή 25 Μαρτίου
Ώρα προσέλευσης στο Σχολείο μόνο των μαθητών των τάξεων Γ΄, Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄στις 10:45.
Δοξολογία στη Μητρόπολη:11:30
Μετά το πέρας της παρέλασης οι μετακινούμενου μαθητές θα αναχωρήσουν με το λεωφορείο στις 13:00. Οι υπόλοιποι μαθητές θα αποχωρήσουν με αποκλειστική ευθύνη των γονέων τους.
*Λαμβάνοντας υπόψη την με αρ. πρωτ. 16557/14-03-2022 (ΑΔΑ: 66Π746ΜΤΛ6-Ν4Ε) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών που αναφέρεται στον εορτασμό της επετείου της 25ης Μαρτίου, οι μαθητικές παρελάσεις θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις για λόγους δημόσιας υγείας στο πλαίσιο των μέτρων που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοïoύ COVID-19.