Εποχές-Μήνες

Ολοκληρώσαμε την ενότητα για τους μήνες στη Μελέτη Περιβάλλοντος και τελευταία ζωγραφίσαμε τους μήνες ομαδικά όπως ανήκουν στις εποχές.