Ευχαριστήριο

 Ευχαριστούμε τον κ. Αντώνη Φορτάτο για την δωρεά μιας υδρόγειου σφαίρας.