Γ΄ Γλώσσα - Μαθηματικά

09/04/2020

Ευγενία Πανουργιά

ΚΑΛΗΜΕΡΑ!

Ν. ΓΛΩΣΣΑ

1.Τα μέρη του λόγου. Αφού δω το βίντεο τα γράφω στο τετράδιό μου. Θυμάστε το λουλούδι που φτιάξαμε στην αρχή της χρονιάς;

2.Κλίση Ουσιαστικών. Κλίνω κι εγώ τις λέξεις:

ο λύκος,  η  ξύστρα, το μάθημα

https://www.youtube.com/watch?v=f0wMnDtDj5o


ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

1.Γράφω στο τετράδιό μου την προπαίδεια, ξεκινώντας όμως κάθε φορά από τα διπλά:

1Χ1=...., 2Χ2=...., 3Χ3=..., 4Χ4=...............,11Χ11=
 

2.Κάθετος Πολλαπλασιασμός

https://www.youtube.com/watch?v=y6TIFpDNjl0&feature=emb_rel_end

Λύνω κι εγώ τους πολλαπλασιασμούς

209         1.987            1.897            239Χ8=

Χ  6           Χ  3                Χ2

_______               ._________                         __________                        89Χ7=

 

3.Καταπληκτικό Παιχνίδι για να μάθω τον πολλαπλασιασμό!

https://phet.colorado.edu/sims/html/arithmetic/latest/arithmetic_el.html

 

4.Μία υπέροχη και διασκεδαστική μαθηματική δημιουργία! Μπορώ να παίξω με τους γονείς μου! Βέβαια μέσα στους κύκλους θα βάλω μεγαλύτερους αριθμούς αλλά και πολλαπλασιασμούς και διαιρέσεις...