Γενέθλια-Α΄τάξη

Για να ξέρουμε πότε θα πούμε «χρόνια πολλά» στους συμμαθητές μας, δίπλα σε κάθε μήνα

βάλαμε τα ονόματα των παιδιών που έχουν γενέθλια.