Χριστουγεννιάτικες κάρτες

Την ώρα των Εικαστικών με την καθοδήγηση του κ.Αλέξανδρου Καραγιάννη φτιάξαμε ωραίες χριστουγεννιάτικες κάρτες!