Καλό μας ξεκίνημα...

Είμαστε μια Τάξη

πολύ πολύ εντάξει.

Κι οι Δάσκαλοι μας έχουνε

μη βρέξει και μη στάξει..