Λειτουργία σχολείου, 22-01-2016

Την Παρασκευή, 22 Ιανουαρίου 2016 το Δημοτικό Σχολείο Αμφίκλειας θα λειτουργήσει από την 3η ώρα και μετά. Οι μαθητές πρέπει να προσέλθουν στο σχολείο στις 10:00 π.μ.

Η Διευθύντρια