Λέξεις με γράμματα από εφημερίδες

Με τις οδηγίες της κ.Χριστίνας Καντερέ, 2 ώρες την εβδομάδα διδάσκει στην Α΄τάξη, καταφέραμε και κολλήσαμε τις λέξεις που δημιουργήσαμε.