Οι αμυγδαλιές στο χωριό μας άνθισαν!

Αφηγήθηκα στα παιδιά το μύθο της Φιλλίδας και του Δημοφώντα για να κατανοήσουν μέσα από τη μυθολογία τη βιασύνη της αμυγδαλιάς να ανθίσει το χειμώνα. Κάποιο παιδί είχε ακούσει ένα παραμύθι για μια κοπέλα την Αμυγδαλιά που την αγάπησε ο Βοριάς. Έτσι το διηγήθηκε για να το ακούσουν και τα άλλα παιδιά. Την άλλη ημέρα η Ελεάννα μας έφερε δυο κλωνάρια αμυγδαλιάς. Είδαμε εικόνες από πίνακες ζωγράφων που είχαν ως θέμα την αμυγδαλιά και τέλος τα παιδιά ζωγράφισαν.