Οι αριθμοί στην τάξη μας!

Οι αριθμοί μας συντροφεύουν παντού μέσα στην τάξη για να μαθαίνουμε ευκολότερα!!!