Οι σημαίες των Τριών Ιεραρχών του Δημοτικού Σχολείου Αμφίκλειας(1ου και 2ου)