Αν όλα τα παιδιά της γης...

Στο μάθημα της Γλώσσας διαβάσαμε  το ποίημα : Αν όλα τα παιδιά της γης ...

Μετά το τραγουδήσαμε και στα πλαίσια της Ευέλικτης ζώνης συζητήσαμε αρχικά για τα παιδιά του κόσμου-δυσκολίες-δικαιώματα κ.α- και μετά αρχίσαμε να φτιάχνουμε ατομικά βιβλιαράκια .

Μας δόθηκε η ευκαιρία να συζητήσουμε για τα χαρακτηριστικά στοιχεία των χωρών  αλλά και των ανθρώπων καθώς και για τις σημαίες που έχουν επιλέξει τα κράτη της γης.