Όμορφες μαθητικές κατασκευές!

Κατασκευή του Αντρέα!