Πανελλήνια Ημέρα κατά της σχολικής βίας και του εκφοβισμού

Για την Πανελλήνια Ημέρα κατά της σχολικής βίας και του εκφοβισμού, στην Α΄ Τάξη διαβάσαμε το υπέροχο βιβλίο "Ψηλά τα χέρια", συζητήσαμε για τις επιπτώσεις του εκφοβισμού και της βίας στη ζωή μας και φτιάξαμε το δέντρο για τα  δικαιώματα των παιδιών.