Περιβαλλοντική Ευαισθητοποίηση

Η ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση των τοπικών κοινωνιών και των επισκεπτών της περιοχής ευθύνης του ΦΔΕΔ Παρνασσού εντάσσεται στον 3ο άξονα δράσεων, «Ευαισθητοποίηση του τοπικού, αλλά και σε ευρύτερο επίπεδο, πληθυσμού» (Απόφαση Αυτεπιστασίας), ενώ παράλληλα δράσεις ενημέρωσης προβλέπονται και από τη σχετική νομοθεσία (πχ  Ν. 2742/1999).

Σύμφωνα με την Απόφαση Αυτεπιστασίας, η πληροφόρηση, ενημέρωση και ευαισθητοποίηση επισκεπτών, κατοίκων της περιοχής και των αρμόδιων υπηρεσιών επικεντρώνεται σε θέματα σχετικά με την οικολογική και ιστορική-πολιτισμική αξία της περιοχής, αλλά και την ανάγκη προστασίας και σεβασμού αυτής.

Απώτερος σκοπός των δράσεων ενημέρωσης είναι αφενός να επηρεάσει αντιλήψεις και στάσεις των κοινωνικών ομάδων και αφετέρου να ενισχύσει τις συμμετοχικές διαδικασίες με την ένταξη του τοπικού, αλλά και του ευρύτερου πληθυσμού στο σύστημα λήψης αποφάσεων μέσω της ανάπτυξης συνεργασιών με τοπικούς φορείς.

Ενδεικτικές δράσεις ως προς την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και στο πλαίσιο της πληροφόρησης, είναι εκστρατείες ενημέρωσης όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης και της τοπικής κοινωνίας από το Φορέα Διαχείρισης, διοργάνωση συναντήσεων, ημερίδων και συνεδρίων και σχεδίαση ενημερωτικού υλικού και υλικού προώθησης, όπως είναι φυλλάδια, αφίσες, ημερολόγια κτλ.

Ο Φορέας μας ξεκίνησε εκστρατεία ενημέρωσης για τη βιοποικιλότητα του Παρνασσού στα Δημοτικά Σχολεία της περιοχής, με τίτλο «ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ για μένα σημαίνει...». Οι μαθητές μοιράζονται μαζί μας εμπειρίες και συναισθήματα για τον τόπο τους κι εμείς τους γνωρίζουμε τα φυτά, τα ζώα και την πολιτιστική κληρονομιά του βουνού μας. Πρώτη στάση... το Δημοτικό Σχολείο Αμφίκλειας!

http://www.parnassosnp.gr/