Προετοιμασία για την έκθεση φωτογραφίας της 28ης Οκτωβρίου 2012