ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2013-14

Α' ΤΑΞΗ (Α1)

 

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

1η ώρα

Γλώσσα
ΠΕ70 - ΘΑΝΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ

Γλώσσα
ΠΕ70 - ΘΑΝΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ

Γλώσσα
ΠΕ70 - ΘΑΝΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ

Γλώσσα
ΠΕ70 - ΘΑΝΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ

Γλώσσα
ΠΕ70 - ΘΑΝΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ

2η ώρα

Γλώσσα
ΠΕ70 - ΘΑΝΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ

Γλώσσα
ΠΕ70 - ΘΑΝΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ

Γλώσσα
ΠΕ70 - ΘΑΝΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ

Γλώσσα
ΠΕ70 - ΘΑΝΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ

Μαθηματικά
ΠΕ70 - ΘΑΝΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ

3η ώρα

Μαθηματικά
ΠΕ70 - ΘΑΝΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ

Μαθηματικά
ΠΕ70 - ΘΑΝΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ

Μελέτη του Περιβάλλοντος
ΠΕ70 - ΘΑΝΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ

Μαθηματικά
ΠΕ70 - ΘΑΝΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ

Μελέτη του Περιβάλλοντος
ΠΕ70 - ΘΑΝΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ

4η ώρα

Φυσική Αγωγή
ΠΕ11 - ΒΑΦΙΑ ΒΙΟΛΕΤΤΑ

Φυσική Αγωγή
ΠΕ11 - ΒΑΦΙΑ ΒΙΟΛΕΤΤΑ

Μουσική
ΠΕ70 - ΧΟΥΛΙΑΡΑ ΣΙΔΕΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

Εικαστικά
ΠΕ70 - ΘΑΝΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ

Ευέλικτη Ζώνη: Βιωματικές Δράσεις
ΠΕ70 - ΘΑΝΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ

5η ώρα

Μελέτη του Περιβάλλοντος
ΠΕ70 - ΘΑΝΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ

Μελέτη του Περιβάλλοντος
ΠΕ70 - ΘΑΝΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ

Εικαστικά
ΠΕ70 - ΘΑΝΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ

Ευέλικτη Ζώνη: Βιωματικές Δράσεις
ΠΕ70 - ΘΑΝΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ

Ευέλικτη Ζώνη: Βιωματικές Δράσεις
ΠΕ70 - ΘΑΝΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ

 

Β' ΤΑΞΗ (Β1)

 

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

1η ώρα

Γλώσσα
ΠΕ70 - ΓΚΟΥΜΠΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

Γλώσσα
ΠΕ70 - ΓΚΟΥΜΠΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

Γλώσσα
ΠΕ70 - ΓΚΟΥΜΠΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

Γλώσσα
ΠΕ70 - ΓΚΟΥΜΠΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

Γλώσσα
ΠΕ70 - ΓΚΟΥΜΠΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

2η ώρα

Γλώσσα
ΠΕ70 - ΓΚΟΥΜΠΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

Γλώσσα
ΠΕ70 - ΓΚΟΥΜΠΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

Γλώσσα
ΠΕ70 - ΓΚΟΥΜΠΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

Γλώσσα
ΠΕ70 - ΓΚΟΥΜΠΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

Μαθηματικά
ΠΕ70 - ΓΚΟΥΜΠΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

3η ώρα

Φυσική Αγωγή
ΠΕ11 - ΒΑΦΙΑ ΒΙΟΛΕΤΤΑ

Μαθηματικά
ΠΕ70 - ΓΚΟΥΜΠΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

Μελέτη του Περιβάλλοντος
ΠΕ70 - ΧΟΥΛΙΑΡΑ ΣΙΔΕΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

Μαθηματικά
ΠΕ70 - ΓΚΟΥΜΠΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

Φυσική Αγωγή
ΠΕ11 - ΒΑΦΙΑ ΒΙΟΛΕΤΤΑ

4η ώρα

Μελέτη του Περιβάλλοντος
ΠΕ70 - ΧΟΥΛΙΑΡΑ ΣΙΔΕΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

Μελέτη του Περιβάλλοντος
ΠΕ70 - ΧΟΥΛΙΑΡΑ ΣΙΔΕΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

Μαθηματικά
ΠΕ70 - ΓΚΟΥΜΠΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

Μελέτη του Περιβάλλοντος
ΠΕ70 - ΧΟΥΛΙΑΡΑ ΣΙΔΕΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

Εικαστικά
ΠΕ70 - ΓΚΟΥΜΠΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

5η ώρα

Ευέλικτη Ζώνη: Βιωματικές Δράσεις
ΠΕ70 - ΓΚΟΥΜΠΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

Εικαστικά
ΠΕ70 - ΓΚΟΥΜΠΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

Ευέλικτη Ζώνη: Βιωματικές Δράσεις
ΠΕ70 - ΓΚΟΥΜΠΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

Μουσική
ΠΕ70 - ΓΚΟΥΜΠΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

Ευέλικτη Ζώνη: Βιωματικές Δράσεις
ΠΕ70 - ΓΚΟΥΜΠΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

 

Γ' ΤΑΞΗ (Γ1)

 

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

1η ώρα

Γλώσσα
ΠΕ70 - ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ ΕΥΓΕΝΙΑ

Γλώσσα
ΠΕ70 - ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ ΕΥΓΕΝΙΑ

Μαθηματικά
ΠΕ70 - ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ ΕΥΓΕΝΙΑ

Γλώσσα
ΠΕ70 - ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ ΕΥΓΕΝΙΑ

Γλώσσα
ΠΕ70 - ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ ΕΥΓΕΝΙΑ

2η ώρα

Γλώσσα
ΠΕ70 - ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ ΕΥΓΕΝΙΑ

Γλώσσα
ΠΕ70 - ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ ΕΥΓΕΝΙΑ

Ιστορία
ΠΕ70 - ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ ΕΥΓΕΝΙΑ

Γλώσσα
ΠΕ70 - ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ ΕΥΓΕΝΙΑ

Γλώσσα
ΠΕ70 - ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ ΕΥΓΕΝΙΑ

3η ώρα

 

  ΑΓΓΛΙΚΑ

ΚΑΛΤΣΑ ΜΑΡΙΑ

Μαθηματικά
ΠΕ70 - ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ ΕΥΓΕΝΙΑ

  ΑΓΓΛΙΚΑ

ΚΑΛΤΣΑ ΜΑΡΙΑ 

Μαθηματικά
ΠΕ70 - ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ ΕΥΓΕΝΙΑ

Μαθηματικά
ΠΕ70 - ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ ΕΥΓΕΝΙΑ

4η ώρα

Μελέτη του Περιβάλλοντος
ΠΕ70 - ΓΚΟΥΜΠΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

Μελέτη του Περιβάλλοντος
ΠΕ70 - ΓΚΟΥΜΠΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

Εικαστικά
ΠΕ70 - ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ ΕΥΓΕΝΙΑ

Μελέτη του Περιβάλλοντος
ΠΕ70 - ΓΚΟΥΜΠΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

  ΑΓΓΛΙΚΑ

ΚΑΛΤΣΑ ΜΑΡΙΑ 

5η ώρα

Ιστορία
ΠΕ70 - ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ ΕΥΓΕΝΙΑ

Θρησκευτικά
ΠΕ70 - ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ ΕΥΓΕΝΙΑ

Φυσική Αγωγή
ΠΕ11 - ΒΑΦΙΑ ΒΙΟΛΕΤΤΑ

Θρησκευτικά
ΠΕ70 - ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ ΕΥΓΕΝΙΑ

Μουσική
ΠΕ70 - ΡΑΛΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

6η ώρα

Εικαστικά
ΠΕ70 - ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ ΕΥΓΕΝΙΑ

Φυσική Αγωγή
ΠΕ11 - ΒΑΦΙΑ ΒΙΟΛΕΤΤΑ

Ευέλικτη Ζώνη: Βιωματικές Δράσεις
ΠΕ70 - ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ ΕΥΓΕΝΙΑ

Ευέλικτη Ζώνη: Βιωματικές Δράσεις
ΠΕ70 - ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ ΕΥΓΕΝΙΑ

Ευέλικτη Ζώνη: Βιωματικές Δράσεις
ΠΕ70 - ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ ΕΥΓΕΝΙΑ

 

Δ' ΤΑΞΗ (Δ1)

 

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

1η ώρα

Γλώσσα
ΠΕ70 - ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Γλώσσα
ΠΕ70 - ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Μαθηματικά
ΠΕ70 - ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Γλώσσα
ΠΕ70 - ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Γλώσσα
ΠΕ70 - ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

2η ώρα

Γλώσσα
ΠΕ70 - ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Γλώσσα
ΠΕ70 - ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΚΑΛΤΣΑ ΜΑΡΙΑ 

Γλώσσα
ΠΕ70 - ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Γλώσσα
ΠΕ70 - ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

3η ώρα

Μαθηματικά
ΠΕ70 - ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Μαθηματικά
ΠΕ70 - ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Ιστορία
ΠΕ70 - ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Μουσική
ΠΕ70 - ΧΟΥΛΙΑΡΑ ΣΙΔΕΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

Μαθηματικά
ΠΕ70 - ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

4η ώρα

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΚΑΛΤΣΑ ΜΑΡΙΑ 

Ευέλικτη Ζώνη: Βιωματικές Δράσεις
ΠΕ70 - ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Ευέλικτη Ζώνη: Βιωματικές Δράσεις
ΠΕ70 - ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Ιστορία
ΠΕ70 - ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Φυσική Αγωγή
ΠΕ11 - ΒΑΦΙΑ ΒΙΟΛΕΤΤΑ

5η ώρα

Μελέτη του Περιβάλλοντος
ΠΕ70 - ΧΟΥΛΙΑΡΑ ΣΙΔΕΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

Μελέτη του Περιβάλλοντος
ΠΕ70 - ΧΟΥΛΙΑΡΑ ΣΙΔΕΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

Μελέτη του Περιβάλλοντος
ΠΕ70 - ΧΟΥΛΙΑΡΑ ΣΙΔΕΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

Θρησκευτικά
ΠΕ70 - ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΚΑΛΤΣΑ ΜΑΡΙΑ 

6η ώρα

Εικαστικά
ΠΕ70 - ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Ευέλικτη Ζώνη: Βιωματικές Δράσεις
ΠΕ70 - ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Εικαστικά
ΠΕ70 - ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Φυσική Αγωγή
ΠΕ11 - ΒΑΦΙΑ ΒΙΟΛΕΤΤΑ

Θρησκευτικά
ΠΕ70 - ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

 

Ε' ΤΑΞΗ (Ε1)

 

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

1η ώρα

Γλώσσα
ΠΕ70 - ΕΓΓΛΕΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Φυσικά
ΠΕ70 - ΕΓΓΛΕΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Γλώσσα
ΠΕ70 - ΕΓΓΛΕΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Γλώσσα
ΠΕ70 - ΕΓΓΛΕΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Μαθηματικά
ΠΕ70 - ΕΓΓΛΕΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

2η ώρα

Γλώσσα
ΠΕ70 - ΕΓΓΛΕΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή
ΠΕ70 - ΧΟΥΛΙΑΡΑ ΣΙΔΕΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

Γλώσσα
ΠΕ70 - ΕΓΓΛΕΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Γλώσσα
ΠΕ70 - ΕΓΓΛΕΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Μαθηματικά
ΠΕ70 - ΕΓΓΛΕΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

3η ώρα

Φυσικά
ΠΕ70 - ΕΓΓΛΕΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Γεωγραφία
ΠΕ70 - ΕΓΓΛΕΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Μαθηματικά
ΠΕ70 - ΕΓΓΛΕΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Μαθηματικά
ΠΕ70 - ΕΓΓΛΕΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΚΑΛΤΣΑ ΜΑΡΙΑ 

4η ώρα

Γεωγραφία
ΠΕ70 - ΕΓΓΛΕΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Θρησκευτικά
ΠΕ70 - ΕΓΓΛΕΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Φυσικά
ΠΕ70 - ΕΓΓΛΕΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Ιστορία
ΠΕ70 - ΕΓΓΛΕΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Γλώσσα
ΠΕ70 - ΕΓΓΛΕΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

5η ώρα

Φυσική Αγωγή
ΠΕ11 - ΒΑΦΙΑ ΒΙΟΛΕΤΤΑ

Φυσική Αγωγή
ΠΕ11 - ΒΑΦΙΑ ΒΙΟΛΕΤΤΑ

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΚΑΛΤΣΑ ΜΑΡΙΑ 

Ευέλικτη Ζώνη: Βιωματικές Δράσεις
ΠΕ70 - ΕΓΓΛΕΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Ιστορία
ΠΕ70 - ΕΓΓΛΕΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

6η ώρα

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΚΑΛΤΣΑ ΜΑΡΙΑ 

Εικαστικά
ΠΕ70 - ΕΓΓΛΕΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Θρησκευτικά
ΠΕ70 - ΕΓΓΛΕΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΓΑΛΛΙΚΑ

ΡΗΓΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  

Ευέλικτη Ζώνη: Βιωματικές Δράσεις
ΠΕ70 - ΕΓΓΛΕΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

7η ώρα

Μουσική
ΠΕ70 - ΕΓΓΛΕΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

 

 

ΓΑΛΛΙΚΑ

ΡΗΓΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  

 

 

ΣΤ' ΤΑΞΗ (ΣΤ1)

 

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΤΡΙΤΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΜΠΤΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

1η ώρα

Γλώσσα
ΠΕ70 - ΖΙΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Γλώσσα
ΠΕ70 - ΖΙΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Γλώσσα
ΠΕ70 - ΖΙΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Γλώσσα
ΠΕ70 - ΖΙΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Μαθηματικά
ΠΕ70 - ΖΙΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

2η ώρα

Γλώσσα
ΠΕ70 - ΖΙΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Γλώσσα
ΠΕ70 - ΖΙΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Γλώσσα
ΠΕ70 - ΖΙΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Ιστορία
ΠΕ70 - ΖΙΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΚΑΛΤΣΑ ΜΑΡΙΑ 

3η ώρα

Θρησκευτικά
ΠΕ70 - ΧΟΥΛΙΑΡΑ ΣΙΔΕΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

Θρησκευτικά
ΠΕ70 - ΧΟΥΛΙΑΡΑ ΣΙΔΕΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

Μαθηματικά
ΠΕ70 - ΖΙΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΓΑΛΛΙΚΑ

ΡΗΓΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

Φυσικά
ΠΕ70 - ΖΙΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

4η ώρα

Μαθηματικά
ΠΕ70 - ΖΙΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Φυσικά
ΠΕ70 - ΖΙΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΚΑΛΤΣΑ ΜΑΡΙΑ 

ΓΑΛΛΙΚΑ

ΡΗΓΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  

Ιστορία
ΠΕ70 - ΖΙΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

5η ώρα

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΚΑΛΤΣΑ ΜΑΡΙΑ 

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή
ΠΕ70 - ΖΙΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Φυσικά
ΠΕ70 - ΖΙΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Μαθηματικά
ΠΕ70 - ΖΙΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Φυσική Αγωγή
ΠΕ11 - ΒΑΦΙΑ ΒΙΟΛΕΤΤΑ

6η ώρα

Γεωγραφία
ΠΕ70 - ΖΙΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Ευέλικτη Ζώνη: Βιωματικές Δράσεις
ΠΕ70 - ΖΙΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Φυσική Αγωγή
ΠΕ11 - ΒΑΦΙΑ ΒΙΟΛΕΤΤΑ

Γεωγραφία
ΠΕ70 - ΖΙΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Εικαστικά
ΠΕ70 - ΖΙΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

7η ώρα

Μουσική
ΠΕ70 - ΡΑΛΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

 

 

Ευέλικτη Ζώνη: Βιωματικές Δράσεις
ΠΕ70 - ΖΙΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ