Προοπτικές για Ευρωπαϊκά ανοίγματα, του Δημοτικού Σχολείου Αμφίκλειας

http://polydrososparnassou.blogspot.gr/2016/06/blog-post_636.html#more

https://www.youtube.com/watch?v=CX7hGxRMqxE

Εκπαιδευτική Ημερίδα του ευρωπαϊκού προγράμματος Teachers4europe 2015-16 - Λαμία 27/06/2016

Παρουσίαση της εργασίας που υλοποίησε η ΣΤ τάξη του σχολείου μας με τίτλο:" Πρωτοβουλίες της Ευρώπης για την αντιμετώπιση της σχολικής βίας".

Άρης Περουλάκης, Αναπληρωτής Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαικής Επιτροπής
Χαρά Μπούτα, Ambassador του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Teachers4Europe και
ο κ. Λεωνίδας Αντωνακόπουλος, Επικεφαλής του Γραφείου του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου.

Η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, προσφέρει στους Εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε μία καινοτόμα, διαδραστική εκπαιδευτική δράση με τίτλο «Teachers 4 Europe».

Ο στόχος της εκπαιδευτικής δράσης "Teachers 4 Europe" είναι να συμβάλλει στην καλύτερη ενημέρωση των εκπαιδευομένων επί των εξελίξεων των Ευρωπαϊκών θεμάτων και να τους υποστηρίξει στο να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους, εφαρμόζοντας στην εκπαίδευση καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας, που συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών προκλήσεων και αξιοποιούν τις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών.

Σε αυτό το πλαίσιο, μέσω της παρακολούθησης της συγκεκριμένης εκπαιδευτικής πράξης, οι εκπαιδευτικοί καλούνται να συμβάλουν στην προώθηση και διάχυση των γνώσεων και εμπειριών που θα αποκομίσουν, μέσα στα σχολεία που εργάζονται αλλά και μέσα από οποιαδήποτε εκπαιδευτική δραστηριότητα ασκούν και αφορά ευρύτερα στην κοινωνία.

Ευχαριστώ θερμά όλους τους εκπαιδευτικούς που στήριξαν την προσπάθειά μας, με την παρουσία τους!

Ευχαριστώ τον κ. Δ. Καλπύρη που παρευρέθηκε στην Ημερίδα και μας υποστήριξε "φωτογραφικά".

...και του χρόνου περισσότερα!

ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ!