Σχολικό έτος 2017-2018


ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΔΕΥΤΕΡΑ: Ζιάκος Ανδρέας

ΤΡΙΤΗ: Πανουργιά Ευγενία

ΤΕΤΑΡΤΗ: Γκούμπλια Γεωργία

ΠΕΜΠΤΗ: Παπαστάμου Βασιλική

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: Θανασιά Αθηνά