ΣΤ' Γαλλικά

24/03/2020

 

Français en sixième    Βλιώρα Κωνσταντίνα ΠΕ05

 

1 Qui est-ce ? Réponds. (Απάντησε )

 

 0. C’est la mère de ma mère : C’est ma grand-mère.

 

1. C’est le père de ma mère : ............................................................................................

 

2. C’est le fils de mon père : .............................................................................................

 

3. C’est la fille de ma mère : .............................................................................................

 

4. C’est la sœur de ma mère : ...........................................................................................

 

5. C’est le frère de ma mère : ....................................................................................

 

 

2 Complète et relie.(Συμπλήρωσε και ένωσε)

 

 1. Mes gra_ _ _-p_ _ _nts                                a. Mon co_ _ _ _ et ma cou _ _ _ _

 

2. Mes cou_ _ _s                                               b. Mon  _ _ _y

 

 3. Mon gr_ _d-_ _ _e                                       c. Ma  m_ _ _ e

 

4. Μa gr _ _ _ -_ _ _e                                       d. Mes  pa _ _ _ s

 

5. Ma _ _ _ _ et mon _ _ _ _                           e. Ma gr_ _ _- _ _ _e et mon _ _ _ _d- _ _ _e

 

3.Dessine (Σχεδίασε)

 

 

 

 

 

 

 

 

Il est gros et grand. Il a les yeux marron et les cheveux blonds. Il est sympa et drôle.

 

 

 

 

 

 

 

Elle est petite et mince. Elle a les yeux verts et les cheveux roux. Elle est belle et sympa.

 

Écris trois phrases pour chaque personnage (Γράψε τρεις φράσεις για κάθε πρόσωπο)

Astérix est                                                                         Obélix est

1.

1.

2.

2.

3.

3.