Συμμετοχή της Γ΄ τάξης στο διαγωνισμό της Unicef

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Unicef, "Τα παιδιά γράφουν και ζωγραφίζουν τα δικαιώματά τους", απευθυνόταν στους μαθητές όλων των τάξεων της Π.Ε. Οι μαθητές των Γ΄και Δ΄τάξεων μπορούσαν να δημιουργήσουν ένα παραμύθι.