Συναισθήματα

Μιλήσαμε για τα βασικότερα συναισθήματα που νιώθουν οι άνθρωποι.

Στην εργασία με τα συναισθήματα του φόβου, της λύπης, της χαράς και του θυμού

αποτυπωμένα στα πρόσωπα παιδιών ζητήθηκε από τους μαθητές να γράψουν

πότε αυτοί νιώθουν έτσι.

Στο τέλος ζωγράφισαν παιδικά πρόσωπα  όπως τα ήθελαν,

κυρίως χαρούμενα όπως φάνηκε.