Τι είναι το Τμήμα Ένταξης;

 

Το Τμήμα Ένταξης είναι μια δομή της ειδικής αγωγής. Λειτουργεί μέσα στο γενικό σχολείο σε συγκεκριμένο χώρο αυτού ως ξεχωριστό τμήμα και βάση συγκεκριμένου ωρολογίου προγράμματος. Παρέχεται σε αυτό εξατομικευμένη ή ομαδική διδασκαλία ανάλογα με τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών όλων των τάξεων.

Ποιοι μαθητές μπορούν να συμμετέχουν στο Τμήμα Ένταξης

Στο Τμήμα Ένταξης μπορούν να συμμετέχουν μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που:

α) έχουν γνωμάτευση από διαγνωστικό φορέα (π.χ. ΚΕ.Δ.Δ.Υ., Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα),

β) δεν έχουν γνωμάτευση από διαγνωστικό φορέα αλλά απαιτείται αξιολόγηση από τον Ειδικό Παιδαγωγό και η σύμφωνη γνώμη του σχολικού συμβούλου ΕΑΕ.

 Για να μπορέσει να συμμετάσχει ένας μαθητής στο Τμήμα Ένταξης πρέπει να υπάρχει ενυπόγραφη υπεύθυνη δήλωση του γονέα.

Πως λειτουργεί το Τμήμα Ένταξης

Στο Τμήμα Ένταξης ακολουθείται:

α) Κοινό εξειδικευμένο πρόγραμμα για ομάδα μαθητών με παρόμοιες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες,

β) Εξατομικευμένο και εξειδικευμένο πρόγραμμα για μαθητές με σοβαρότερες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Το πρόγραμμα στο Τμήμα Ένταξης έχει ως σκοπό την στήριξη των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, έτσι ώστε να υπάρχει σύνδεση και συνέχεια με το πρόγραμμα της τάξης τους. Ο Ειδικός Παιδαγωγός του Τμήματος Ένταξης πρέπει να διαθέτει ειδικές γνώσεις και προσόντα και να τα χρησιμοποιεί ανάλογα. Είναι απαραίτητο πρώτα και κύρια να υποστηρίζει ψυχοπαιδαγωγικά και να παρέχει βοήθεια σε κάθε μαθητή που φοιτά στο Τμήμα Ένταξης, καθώς και να συνεργάζεται με το σύνολο του εκπαιδευτικού προσωπικού του σχολείου και τους γονείς.

Ο Ειδικός Παιδαγωγός σε συνεργασία με το δάσκαλο γενικής αγωγής καθορίζει τις ώρες φοίτησης των μαθητών στο Τμήμα Ένταξης. Σε καμία περίπτωση οι μαθητές δεν λείπουν από τη γενική τάξη σε μαθήματα που αποδίδουν καλύτερα ή σε μαθήματα που αγαπούν και έχουν ως σκοπό την ενίσχυση της αυτοεκτίμησης και αυτοεικόνας τους (όπως Μουσική, Εικαστικά, Γυμναστική, κτλ).

Τι διδάσκεται στο Τμήμα Ένταξης

Κύριος στόχος του Ειδικού Παιδαγωγού αρχικά είναι η καλλιέργεια της αυτοεκτίμησης των μαθητών καθώς είναι σημαντική γιατί βοηθά τα παιδιά να αισθάνονται υπερήφανα για τον εαυτό τους και για το τι μπορούν να επιτύχουν στη ζωή τους. It gives children the courage to try new things and the power to believe in themselves.Τους δίνει το θάρρος να δοκιμάσουν νέα πράγματα και τους επιτρέπει να σέβονται τον εαυτό τους ακόμα και όταν κάνουν λάθη.

Όσον αφορά τα γνωστικά αντικείμενα δίνεται βάρος κυρίως στα μαθήματα της Γλώσσας και των Μαθηματικών. Συνήθως η πορεία του εκπαιδευτικού έργου έχει την εξής μορφή:

i)   Άτυπες αξιολογήσεις των γνώσεων των μαθητών βάση επιλεγμένου υλικού (τεστ αξιολόγησης),

ii)   Καθορισμός εκπαιδευτικών στόχων,

iii)   Διδασκαλία των γνωστικών αντικειμένων,

iv)   Συνεχείς έλεγχοι και αξιολογήσεις κατανόησης των γνώσεων,

v)    Σύνδεση τους με πρακτικές εφαρμογές,

vi)   Επαναξιολογήσεις της μάθησης.

Στο Τμήμα Ένταξης χρησιμοποιούνται πάρα πολλά εποπτικά μέσα και εναλλακτικοί τρόποι μάθησης, όπως παιδαγωγικό παιχνίδι, δραματοποίηση, μάθηση με υπολογιστή, διδασκαλία με χρήση αντικειμένων και άλλα. Η διδακτέα ύλη επιλέγεται και διαμορφώνεται μέσα από τροποποιήσεις και προσαρμογές και δεν διατάσσεται κατά τάξη ή ηλικία, αλλά οργανώνεται σύμφωνα με τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες του κάθε μαθητή.

 Γαλάνη Μαρία – Δασκάλα Ειδικής Αγωγής