Τουρνουά σκάκι / 06-06-2014

Το σκάκi είναι ένα πολύ παλιό πνευματικό παιχνίδι που καλλιεργεί και αναπτύσσει σπουδαία προτερήματα όπως η φαντασία, η αυτοπειθαρχία, η ικανότητα ανάλυσης και σύνθεσης, η ανάπτυξη μνημονικού, ετοιμότητας, λογικής σκέψης, κ.λπ. ή όπως έλεγαν παλαιότερα «το ακόνισμα του μυαλού».

Πλησιάζοντας στην ολοκλήρωση της σχολικής χρονιάς πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 06/06/2014,τουρνουά στο Δημοτικό Σχολείο Αμφίκλειας, σε συνεργασία με τον Αθλητικό Σύλλογο Διόνυσο, μεταξύ των παιδιών όλων των τάξεων με ανοιχτή συμμετοχή και σε κατηγορίες αρχαρίων και σχετικά προχωρημένων. Προϋπόθεση για τη συμμετοχή των παιδιών στην κατηγορία αρχαρίων, ήταν μόνο η γνώση των βασικών κανονισμών και κινήσεων του παιχνιδιού.

Η διαδικασία του τουρνουά ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία και όλοι έμειναν ευχαριστημένοι και 'ΚΕΡΔΙΣΜΈΝΟΙ' και με την ευχή να επαναληφθεί τη νέα σχολική χρονιά.

Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά!!!

Ο Αθλητικός Σύλλογος Αμφίκλειας Διόνυσος, παράλληλα με τις υπόλοιπες δραστηριότητές του διατηρεί και τμήμα σκάκι, έχοντας την πρόθεση να συμβάλει στην ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών, σωματική αλλά και πνευματική. Τα τελευταία χρόνια λειτουργούν τμήματα αρχαρίων και προχωρημένων.

Ευχαριστούμε θερμά τον κ. Κέφο και τον κ. Μπέη και όλους τους εκπαιδευτικούς του σχολείου που βοήθησαν!!!

 

Η δραστηριότητά μας αυτή βασίστηκε στην 

Αρ. Πρωτοκόλλου: 63859/Γ1 του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων που μας ενημέρωσε ότι:

ΘΕΜΑ: Ένταξη του σκακιού στο υποχρεωτικό πρόγραμμα του Δημοτικού Σχολείου

Έχοντας υπόψη το Απόσπασμα Πρακτικού 16/17-03-2014 του Ι.Ε.Π., που αφορά προτάσεις για την ένταξη του σκακιού στο υποχρεωτικό πρόγραμμα του Δημοτικού Σχολείου, σας ενημερώνουμε ότι το πρόγραμμα διδασκαλίας σκακιού πληροί τα ψυχοπαιδαγωγικά και διδακτικά κριτήρια ποιότητας και παιδαγωγικής καταλληλότητας, επομένως μπορεί να ενταχθεί στο Δημοτικό Σχολείο. Η διδασκαλία του σκακιού στο Δημοτικό θα γίνεται από τους ήδη διορισμένους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στις σχολικές μονάδες και γνωρίζουν σκάκι ή είναι μέλη της Ελληνικής Σκακιστικής Ομοσπονδίας ή τοπικών συλλόγων μέσα στα δύο παρακάτω πλαίσια εφαρμογής:
1) Η ένταξη του σκακιού ως δημιουργική/ παιδαγωγική δραστηριότητα μπορεί να ενταχθεί στο πλαίσιο της Ευέλικτης Ζώνης, στην Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ τάξη με μία (1) ώρα την εβδομάδα σε τρίμηνους κύκλους με τη σύμφωνη γνώμη του οικείου Σχολικού Συμβούλου της περιοχής ευθύνης του σχολείου και τηρώντας το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο που προβλέπεται σε ανάλογες περιπτώσεις (Σημειώνεται ότι οι ώρες της Ε.Ζ. είναι για την Α’ και Β’ Δημοτικού 4 ώρες την εβδομάδα και για την Γ’ και Δ’ Δημοτικού 3 ώρες αντίστοιχα). Στη συγκεκριμένη περίσταση δίνεται έμφαση στη μορφωτική, πολιτιστική και κοινωνική αξία του σκακιού, στην προώθηση ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας και μάθησης, καθώς και στη διαθεματική προσέγγιση της γνώσης.
2) Το άλλο πλαίσιο εφαρμογής αφορά τους Ομίλους Αριστείας (Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία) και τα προγράμματα της προαιρετικής ζώνης 14.00 – 17.00 (Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, Ε.Α.Ε.Π.). Η συμμετοχή των μαθητών είναι προαιρετική και αφορά τη δημιουργία ομάδων από ίδιες ή διαφορετικές άξεις και όχι απαραίτητα με παιδιά του ίδιου τμήματος, όπως ισχύει στην Ευέλικτη Ζώνη.

Και στις δύο περιπτώσεις τονίζεται ότι η συμμετοχή των μαθητών είναι προαιρετική και
αφορά τη διερεύνηση και ανάπτυξη των ιδιαίτερων κλίσεων και δεξιοτήτων των παιδιών.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ