Β΄ Γλώσσα - 1821

Τρίτη, 24 Μαρτίου 2020

Καλημέρα παιδιά!

Γιάννης Μίχος

 
Αφού συζητήσω με τους γονείς μου για την ελληνική επανάσταση του 1821 και διαβάσω προσεκτικά το κείμενο, απαντώ στο τετράδιό γλωσσικών ασκήσεων τις ερωτήσεις που είναι σε κύκλο.