Β' Μαθηματικά

09/04/2020

Καλημέρα παιδιά, θα τα πούμε αύριο online!

Γιάννης Μίχος

Αριθμοί μέχρι το 100

Πρόσθεση και αφαίρεση

  1. Βάζω τους παρακάτω αριθμούς στα κουτάκια με τη σειρά ξεκινώντας από τον μεγαλύτερο.

43       56       65       34       38       71       17       83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Βάλε τα σημαδάκια ανισότητας(>= <) στους παρακάτω αριθμούς.

Να  θυμάσαι ! Ανοίγω  το  στόμα  μου για  να  φάω  το  μεγαλύτερο !

 

        
        

 

12           14           34           45           60             56         26        26

        
        

 

51           49           81            18           45           45           100          10

 

  1. Συμπληρώνω τους πίνακες.

 

15

34

56

71

60

97

+ 3

 

 

 

 

 

 

 

 

19

41

56

21

30

66

+ 30

 

 

 

 

 

 

 

 

19

28

49

77

16

98

-6

 

 

 

 

 

 

 

 

45

56

72

87

50

100

- 40

 

 

 

 

 

 

 

  1. Κάνω τις πράξεις.
    
   
  
 

14 + 5= __                                                                  48 – 3= __             

23 + 6= __                                                                   67 – 5= __                    

41 + 8= __                    προσθέτω και αφαιρώ          19 – 2= __

42 + 7= __                    μονάδες με μονάδες               74 – 1= __     

65 + 4= __                                                                    86 – 5= __     

94 + 4= __                                                                    35 – 4= __

 

    
    

 

16 + 10=__                                                                         65 – 40=__

40 + 13=__                    προσθέτω και αφαιρώ                49 – 10=__

64 + 20=__                      δεκάδες με δεκάδες                   88 – 60=__

70 + 19=__                                                                        74 – 40=__

 

 15 + 34=___                  65 + 22=___                 37 + 21=___

 

  47 - 12=___                  89 – 37=___                  78 – 17=___

ΣυνημμένοΜέγεθος
PDF icon arithmoi-mehri-to-100_1.pdf233.74 KB