ΣΤ' τάξη

ΣΤ' Γαλλικά

24/03/2020

 

Français en sixième    Βλιώρα Κωνσταντίνα ΠΕ05

 

1 Qui est-ce ? Réponds. (Απάντησε )

 

 0. C’est la mère de ma mère : C’est ma grand-mère.

 

1. C’est le père de ma mère : ............................................................................................

 

Αγγλικά Δ-Ε-ΣΤ

24/03/2020

Παιδάκια γεια σας, υγεία σε όλους!

Βάλια Μακρή, ΠΕ06


Διαβάστε σας παρακαλώ, πολύ καλά στο βιβλίο στη σελ.151-152 τον ενεστώτα απλό (Present Simple) και κάντε την παρακάτω άσκηση(τα ρήματα  στο σωστό τύπο).

1.He (play) …………….football everyday.

2.I always (wash)……………..my hands in the morning.

3.Mary never (go)………………..to bed early.

4.Do you often( clean) ……………………..up  your room?

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤ΄ ΤΑΞΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ- ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

1. Ο ιδιοκτήτης ενός ανθοπωλείου πούλησε 8 ίδιες ανθοδέσμες κι εισέπραξε 280 €. Να υπολογίσετε την αξία της κάθε ανθοδέσμης.

2. Η Ελένη αγόρασε μια τηλεόραση και συμφώνησε να την πληρώσει σε 18 δόσεις. Αν για κάθε δόση θα πληρώνει 42,5 €, να υπολογίστε την αξία της τηλεόρασης.

3.Η κυρία Γιώτα έχει  80 € στο πορτοφόλι της. Έβγαλε ένα χρηματικό ποσό από τον τραπεζικό λογαριασμό της και τώρα έχει 235 €. Πόσα χρήματα έβγαλε από το λογαριασμό της;

 

Σελίδες