Α΄Τάξη

Α' Γλώσσα


Δευτέρα, 23 Μαρτίου 2020

 

  1. Να γράψεις δίπλα από κάθε γράμμα το κεφαλαίο του.

μ ......     γ ......    λ ......    υ ......    θ ......

 

   2. Να γράψεις δίπλα από κάθε γράμμα το μικρό του.

Η .....    Χ ......    Ζ ......    Λ ......    Μ ......

 

  3. Να συμπληρώσεις τα κενά με Ου ή ου.

Η Λ.......κία και η Ρ......΄λα αγοράζ........ν  ρ......΄χα.

Σελίδες