Υπεύθυνη Δήλωση για τη μη προσέλευση στο σχολείο λόγω COVID-19

Υπόδειγμα αίτησης μη προσέλευσης στο σχολείο λόγω COVID-19. Oι ενδιαφερόμενοι γονείς/κηδεμόνες παρακαλούνται να τη συμπληρώσουν και να τη στείλουν στο mail του σχολείου.

Παρακαλώ πολύ να μην προσέρχεστε στο σχολείο αν δεν συντρέχει σοβαρός λόγος και πάντα μετά από επικοινωνία με τη Διευθύντρια στο 2234022295 (σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου).

: «Εγγραφές μαθητών και μαθητριών στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2020-2021»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ: «Εγγραφές μαθητών και μαθητριών στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2020-2021»
Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,
Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την Φ.6/55081/Δ1/13-05-2020 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ., οι εγγραφές μαθητών/τριών στο δημοτικό σχολείο για το Σχολικό Έτος 2020-2021 θα γίνουν από 15-05-2020 έως και 29-05-2020, δηλαδή το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Μαΐου 2020. Αναλυτικότερα:

Σελίδες