Ευέλικτη Ζώνη

Εργασία Πληροφορικής

09/04/2020

Παπαδόπουλος Χαράλαμπος

Γεια  σας  καλά μου   παιδάκια!

Πάμε  τώρα  να  θυμηθούμε  τα  μέρη  του  υπολογιστή  και  ποιες  συσκευές  συνδέονται  με  αυτόν .

Στη διεύθυνση https://quizlet.com/latest  θα  μπείτε  με  όνομα  XARXAS και  κωδικό NEMO2020

Σελίδες