Εγκαταστάσεις

 

Το πέτρινο κτίριο του Δημοτικού Σχολείου Αμφίκλειας ξεχωρίζει ανάμεσα στα άλλα κτίρια

Αποτελείται από δύο κτίσματα που φιλοξενούν τις έξι (6) τάξεις

                 Η είσοδος του σχολικού κτιρίου

                  Ο διάδρομος του κάτω ορόφου

                 Το γραφείο της Διεύθυνσης

                 Το γραφείο των εκπαιδευτικών

                 Β΄τάξη - στον κάτω όροφο

Η σκάλα προς τον επάνω όροφο (ευχαριστούμε τον κ. Καλπύρη για τη φωτογραφία)

                 Ο διάδρομος του επάνω ορόφου

                 Ο προαύλιος χώρος του σχολείου