Ενημέρωση για τη λειτουργία των σχολείων σύμφωνα με το νέο πρωτόκολλο για την προστασία από τη μετάδοση της COVID-19

Όσοι γονείς δεν έχετε παραλάβει έγκαιρα self test παρακαλείστε όπως ενημερώσετε τη Διευθύντρια της Σχολικής Μονάδας.

Σελίδες