Ενημέρωση γονέων - Εισαγωγή σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2021-2022

Αγαπητοί γονείς,

Σας κοινοποιούμε την Απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων σχετικά με την εισαγωγή των μαθητών/τριών και τις σχετικές ρυθμίσεις στα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) για το σχολικό έτος 2021-2022.

Ιστορία, Οι θεοί του Ολύμπου. Θαυμάσια μαθητική Δημιουργία από την Γ΄Τάξη!!!

Μία υπέροχη μαθητική δημιουργία της Γ΄Τάξης για τη Βιβλιοθήκη Αμφίκλειας!!!

Σελίδες